WMO Powerkaart
 
 


Hulpmiddel aanvragen trek de powerkaart!
De WMO biedt twee krachtige tools voor de cliënt die zijn boontjes wil doppen:
het persoonlijk plan en het persoonsgebonden budget.
Bewaar deze kaart en gebruik hem indien nodig om uw WMO-ambtenaar te overtuigen!

Het persoonlijk plan (pp)
WMO-artikel 2.3.2.

 • U kunt een persoonlijk plan overhandigen bij uw WMO-aanvraag (lid2) Met dit plan schrijft u uw eigen indicatie.
 • De gemeente is verplicht hiernaar te kijken (lid5)
 • In dit plan zet u welke maatschappelijke ondersteuning (welk hulpmiddel) volgens u de meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn. (lid2)
 • Indienen kan gedurende zeven dagen na uw WMO-aanvraag (lid2)

Let op: In de wet heet een WMO aanvraag “melding”. Kijk voor de volledige wetstekst van dit artikel op: www.supportmagazine.nl/wmo
Tips

 • Check altijd de plaatselijke verordening (op de website van de gemeente)
 • Maak indien nodig gebruik van de beroepsprocedure
 • Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht bij leveranciers

 Het persoonlijk budget (pgb)
WMO artikel 2.3.6

 • Met het pgb kunt u een hulpmiddel van derden betrekken (lid1) Hiermee bent u dus niet aangewezen op het standaard pakket dat de gemeente heeft ingekocht.
 • U mag als cliënt zelf kiezen voor een pgb (lid1)
 • U moet (lid 2b) wel redelijkerwijs instaat zijn dit zelf te beheren, al dan niet met externe hulp.
 • U moet er zelf om vragen (lid 2b)
 • U mag geen gevaarlijke of heel slechte spullen uitkiezen (lid 2c)
 • De spullen moeten geschikt zijn voor het doel, een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3)

Kijk voor de volledige wetstekst van dit artikel op: www.supportmagazine.nl/wmo